Elaboració, implementació i manteniment de tota la documentació segons la legislació vigent: registres, protocols i fitxes de les mesures correctores.

IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA

 • Descripció de l’activitat i destinació dels productes.
 • Creació d’un diagrama de flux del procés productiu.
 • Elaboració d’un anàlisi de perills.
 • Determinació dels punts de control crític (PCC).
 • Fixació d’uns límits crítics.
 • Establiment d’un sistema de vigilància de control dels PCC.
 • Fixació de les mesures correctores quan un determinat PCC no esta controlat.
 • Establiment de procediments de comprovació per confirmar que el sistema APPCC funciona de manera eficaç.
 • Establiment d’un sistema de documentació i registres sobre tots els procediments.

AUTOCONTROLS

 • Pla de control de l’aigua.
 • Pla de neteja i desinfecció.
 • Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
 • Pla de formació del personal en seguretat alimentaria.
 • Pla de manteniment de les instal·lacions i equipaments.
 • Pla de control dels proveïdors.
 • Pla de traçabilitat.
 • Pla de control de temperatures.

El sistema es basa en visites periòdiques en què s’elaboren fitxes que s’inclouen al sistema APPCC com a registres de verificació. No inclou analítiques, laboratoris, aparells i accessoris.

q-qualitat-alimentaria-gam-formacio-consultoria

Superada la 1a auditoria GAM lliurarà a l’establiment un document acreditatiu de QUALITAT ALIMENTÀRIA. L’establiment podrà exposar aquesta acreditació mentre aquest contracte tingui vigència.

T’acompanyem en l’elaboració i el manteniment de la documentació adaptada al teu negoci.