Recopilació dels al·lèrgens presents en els productes del negoci. Creació de registres per ajudar l’establiment a tenir la informació necessària sobre els al·lèrgens per tal de poder informar els clients i oferir-los el millor servei.

IMPLEMENTACIÓ D'AL·LÈRGENS

  • Conscienciació, disseny i implementació dels registres segons la normativa vigent. 
    • Llistat presència al·lèrgens en matèries primeres.
    • Llistat presència al·lèrgens en aliments.
  • Confecció de la carta adaptada a la normativa, segons els al·lèrgens detectats.
  • Material d’informació al client.
  • Orientacions en atenció al client.

Recopilem els al·lèrgens presents als productes del teu negoci perquè puguis informar correctament els teus clients.