Sense objectius no hi ha fita

Amb la freqüència oblidem el que és obvi: sense plantejar-nos objectius és molt difícil que arribem als resultats satisfactoris. Els objectius ens permeten “centrar el focus” i “centrar-nos” amb el que pretenem. S’atribueix a Albert Einstein una reflexió plena de sentit comú: “si continues fent el mateix, no esperis que els resultats siguin diferents”; si […]

Arriba a l’excel·lència

Hi ha dos tipus de persones: les que ho intenten y les que no. Aquest llibre és una guia  per aquells que sí que ho intenten, els que volen ser millors, els que voler ser protagonistes de la seva vida; no uns simples espectadors. Els que pensen que el guió està per escriure i que […]

Rebutjar o educar?

Lap trop sid mien troc class a estem devin primetico Hem estat educats per el codi únic i, en canvi, hem de viure en un món on el numero de codis tendeix a l’infinit. D’avant això podem desesperar-nos ( que és la opció fàcil) o intentar enriquir-nos davant tant diversitat, davant tant nous codis. Es […]

Saps liderar equips?

Construir un equip requereix una condició imprescindible: construir-se a un mateix. El lideratge és el procés mitjançant el qual una persona aconsegueix construir-se a sí mateix facilitant la construcció dels altres per aconseguir un objectiu comú. Segons la concepció clàssica al líder se li associaven paraules com determinació, capacitat de persuasió, resiliència, soledat, fortalesa, etc. […]