Cursos corporatius en un entorn MOODLE.

ÀMBIT ACADÈMIC

 • Espai virtual de coordinació acadèmica.
 • Implementació del pla d’avaluació – Mòduls + cursos.
 • Exportació de qualificacions/notes a l’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Disseny d’informe de qualificacions.
 • Integració d’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Gestió de cursos per grups.
 • Edició de nous camps descriptius en el perfil de l’alumne segons la classificació del client.
 • FAQ’s acadèmiques: editables i multimèdia.

ÀMBIT FORMATIU

 • Eines formatives col·laboratives: wiki, base de dades
 • Desenvolupament de píndoles formatives
 • Disseny d’unitats formatives en Flash, multimèdia, SCORM
 • Recursos audiovisuals: Skype, Videoconferència, mp3, Canal YouTube
 • Editor de fórmules matemàtiques
 • RSS – feeds
 • Qüestionari de satisfacció
 • Recursos didàctics: bateria de qüestionaris d’avaluació, esquemes interactius, mapes conceptuals, infografies.

“El verdader progrés és el que posa la tecnologia a l’abast de tots.”

Henry Ford