MOODLE adaptat al client d’acord amb les necessitats de l’organització i la seva imatge corporativa.

INSTAL·LACIÓ LMS

 • Instal·lació LMS – MOODLE sota domini propi del client.
 • Allotjament – servidor.
 • Configuració general de l’administració.
 • Optimització de la configuració d’administració global del site.
 • Política d’ús del site.
 • Definició/creació de rols de gestió.
 • Backup’s.
 • Instal·lació i configuració de mòduls/plugins específics segons requeriments i serveis interns del client.
 • Disseny gràfica amb imatge corporativa. Edició de portada.

ÀMBIT ACADÈMIC

 • Espai virtual de coordinació acadèmica.
 • Implementació del pla d’avaluació – Mòduls + cursos.
 • Exportació de qualificacions/notes a l’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Disseny d’informe de qualificacions.
 • Integració d’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Gestió de cursos per grups.
 • Edició de nous camps descriptius en el perfil de l’alumne segons la classificació del client.
 • FAQ’s acadèmiques: editables i multimèdia.

CONSULTORIA FORMATIVA

 • Formació a personal administratiu.
 • Formació per formadors.
 • Formació per administradors/gestors.
 • Servei de suport tècnic.
 • Creació de curs de capacitació de la plataforma de formació Moodle pels gestors i equip docent del client.
 • Serveis de consultoria de formació: disseny instruccional, pla d’acollida, elaboració de projectes formatius, itineraris formatius, producció multimèdia.

ÀMBIT ADMINISTRATIU

 • Protecció d’accés a les dades dels alumnes.
 • Definició de rols de gestor del LMS.
 • Rols de portada visibles per l’alumne.
 • Sincronització de BBDD – Moodle vs Aplicació –.
 • Procés d’altes massives d’alumnes a Moodle.
 • Creació d’entorn administratiu: Gestió/intranet.
 • Gestió de pagament des de Moodle.
 • FAQ’s administratives.

ÀMBIT FORMATIU

 • Eines formatives col·laboratives: wiki, base de dades.
 • Desenvolupament de píndoles formatives.
 • Disseny d’unitats formatives en Flash, multimèdia, SCORM.
 • Recursos audiovisuals: Skype, Videoconferència, mp3, Canal YouTube.
 • Editor de fòrmules matemàtiques.
 • RSS – feeds.
 • Qüestionari de satisfacció.
 • Recursos didàctics: bateria de qüestionaris d’avaluació, esquemes interactius, mapes conceptuals, infografies.

“El vertader progrés és el que posa la tecnologia a l’abast de tots”.

Herny Ford