En el servei d’Implementació de Protecció de Dades un consultor de GAM el guiarà sobre com implementar la Protecció de Dades a la seva empresa per tal que compleixi amb la normativa vigent.

IMPLEMENTACIÓ DEL SERVEI

 • Redacció i presentació de la documentació necessària per a la inscripció, modificació o baixa al “registre general de protecció de dades”.
 • Redacció del document de seguretat
  El document de seguretat és obligatori per totes les empreses que tractin dades de caràcter personal. Nosaltres li redactem, especificant les mesures de seguretat exigides en qualsevol dels seus nivells de protecció.
 • Control presencial en les oficines dels nostres clients
  Aquest és un dels nostres principals actius: la nostra actuació és presencial.
 • Revisió dels seus contractes per a donar compliment a l’article 12 LOPD
  Revisió dels contractes de prestació de serveis per regular l’accés i el tractament de dades per compte de tercers que el client mantingui amb empreses externes.
 • Redacció de clàusules d’informació i confidencialitat 
  Redacció o revisió de clàusules legals i recomanacions generals pel compliment dels principis de la LOPD (informació en la recollida, consentiment, deure de secret, cessió de dades, etc.).
 • Gestió de contrasenyes i registres necessaris segons estableix la LOPD
  Assessorament per la gestió dels registres obligatoris que estableix la LOPD, així com la gestió i emmagatzematge de contrasenyes.

T’ajudem a implementar la Protecció de Dades a la teva empresa perquè compleixi amb la normativa vigent.