Adaptem el sistema APPCC a la mida i necessitats de la teva empresa i t’acompanyem en l’elaboració, implementació i manteniment dels protocols i registres.

Segons el reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu totes les empreses que es dediquin a la producció, transformació i/o distribució d’aliments han de garantir la seguretat alimentària en els seus productes mitjançant el sistema APPCC.

SISTEMA APPCC

 • Descripció de l’activitat i destinació dels productes.
 • Creació d’un diagrama de flux del procés productiu.
 • Elaboració d’un anàlisi de perills.
 • Determinació dels punts de control crític (PCC).
 • Fixació d’uns límits crítics.
 • Establiment d’un sistema de vigilància de control dels PCC.
 • Fixació de les mesures correctores quan un determinat PCC no esta controlat.
 • Establiment de procediments de comprovació per confirmar que el sistema APPCC funciona de manera eficaç.
 • Establiment d’un sistema de documentació i registres sobre tots els procediments.

PLA DE PREREQUISITS

 • Pla de control de l’aigua.
 • Pla de neteja i desinfecció.
 • Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
 • Pla de formació del personal en seguretat alimentaria.
 • Pla de manteniment de les instal·lacions i equipaments.
 • Pla de control dels proveïdors.
 • Pla de traçabilitat.
 • Pla de control de temperatures.

Aquest servei es basa en un seguit de visites en què es va recollint tota la informació necessària per a la elaboració dels protocols i registres necessaris i en què s’ensenya a la persona responsable del sistema APPCC a portar al dia el sistema de registres. També inclou un servei d’auditories de funcionament durant les visites. No inclou analítiques, laboratoris, aparells ni accessoris.

q-qualitat-alimentaria-gam-formacio-consultoria

Un cop tota la documentació estigui al dia i superada la 1era auditoria, GAM lliurarà a l’establiment un document acreditatiu de QUALITAT ALIMENTÀRIA. L’establiment podrà exposar aquesta acreditació mentre aquest contracte tingui vigència.

T’acompanyem en l’elaboració i el manteniment de la documentació adaptada al teu negoci.