Adaptem el sistema APPCC a la mida i necessitats de la teva empresa i t’acompanyem en l’elaboració, implementació i manteniment dels protocols i registres.

Segons el reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació facilitada al consumidor, tot establiment que serveixi aliments ha de facilitar la informació relacionada amb la presència d’al·lèrgens als seus clients.

Recopilació d’informació:

  • Recopilació de fitxes tècniques de matèries primeres.
  • Recopilació de matèries primeres que es fan servir per a cada plat/producte.
  • Estudi de possibles contaminacions creuades durant el procés productiu.

Coneixement

  • Buidatge de la informació i coneixement exacte de la presència d’al·lèrgens en cada un dels plats/productes.

Entrega  de material

  • Elaboració i entrega de material que recull i sintetitza tota la informació obtinguda segons la normativa i material d’informació al client.

Conscienciació i atenció al client

  • Acció pedagògica i de conscienciació sobre la gestió i emmagatzematge dels aliments al·lergògens per tal de minimitzar les contaminacions creuades.
  • Orientació en atenció al client.

Recopilem els al·lèrgens presents en els productes del teu negoci perquè puguis informar correctament als teus clients.