RicartLluís

Vendre Valor, per Ricart Lluís

https://youtu.be/yBnsELrX5d4

Vendre valor és una de les tasques més importants de tota empresa però… sabem detectar el seu valor? sabem com decideix el client? sabem comunicar-lo? Ricart Lluís ens fa reflexionar sobre tots aquests temes aportant claus per augmentar les vendes sense caure en la guerra de preus. 28