OMPLE EL FORMULARI

  Si necessites que vingui un consultor a veure’t, omple el FORMULARI i ens posarem en contacte amb tu d’IMMEDIAT

   Nom i Cognoms*
   Telèfon de Contacte*
   Empresa de contacte*
   Email*
   Assumpte
   Missatge


   • És una nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu.
   • D’obligatori compliment des del 25 de maig del 2018.
   • Comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

   EN QUÉ CONSISTEIX EL SERVEI:

   1. AVALUACIÓ D’IMPACTE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A L’EMPRESA

   • Anàlisi de la naturalesa de les dades, finalitat, nombre d’interessats i tractament que es duen a terme.
   • Proposta de les mesures de responsabilitat activa a implementar per l’empresa.
   • Redacció del document “Avaluació d’Impacte sobre PD”.

   2. REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

   • Revisió i anàlisi,a les oficines de l’empresa, dels registres amb dades de contacte del responsable, finalitat dels tractaments, descripció de les categories dels interessats, cessió o transferències de dades, etc.

   3. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT

   • El document de seguretat és obligatori per totes les empreses que tractin dades de caràcter personal. Nosaltres li redactem, especificant les mesures de seguretat exigides en qualsevol dels seus nivells de protecció.
   • Aquest és un dels nostres principals actius: la nostra actuació és presencial.

   5. REVISIÓ DELS SEUS CONTRACTES AMB TERCERS PER A DONAR COMPLIMENT AL RGPD

   • Revisió dels contractes de prestació de serveis per regular l’accés i el tractament de dades per compte de tercers que el client mantingui amb empreses externes.

   6. REDACCIÓ DE CLÀUSULES D’INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT

   • Redacció o revisió de clàusules legals i recomanacions generals pel compliment dels principis de l’RGPD (informació en la recollida, consentiment, deure de secret, cessió de dades, etc).

   7. GESTIÓ DE CONTRASENYES I REGISTRES NECESSARIS SEGONS ESTABLEIX EL RGPD

   • Assessorament per la gestió dels registres obligatoris que estableix l’RGPD, així com la gestió i emmagatzematge de contrasenyes.