top of page

Gestió de Clients

Escritorio

La importància de la
Gestió de Clients

CRM és la sigla utilitzada per a Customer Relationship Management i es refereix al conjunt de pràctiques, estratègies de negoci i tecnologies enfocades en la relació amb el client.

És un programari que registra i integra en una sola base de dades totes les interaccions que tenen lloc entre una empresa i els seus clients.

 

Les dades recollides pel programari CRM permeten analitzar els problemes comuns i faciliten una visió global de les incidències, permetent també avaluar millor les necessitats dels clients i fer un seguiment dels processos i del rendiment.

 

La importància d'implementar un bon CRM i optimitzar-lo al màxim és vital per a qualsevol empresa, ja que ens permetrà tenir un control de les nostres vendes, un servei d'atenció al client definit, ràpid i eficaç i desenvolupar aspectes de màrqueting crucials.

Beneficis de la
Gestió de Clients

Aquests són alguns dels beneficis d'un CRM de vendes que podràs aprofitar, sense importar la mida de la teva empresa o el sector on operes.  

  

 • Optimització dels temps de resposta.

 • Maximitza les oportunitats de venda.

 • Millora la productivitat.

 • Afavoreix la comunicació interna.

 • Possibilita la segmentació dels clients.

 • Promou relacions més properes.

 • Permet seguiment a cada etapa.

 • Aconsegueix pronòstics de venda més encertats.

 • Estimula la fidelització del client.

 • Ofereix escalabilitat pel teu negoci.

 • Facilita la presa de decisions.

Informe financiero

Funcionalitats

GESTIÓ DE CLIENTS

Seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.

GESTIÓ DE CLIENTS POTENCIALS (LEADS)

Podràs donar d'alta nous leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als leads et permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podreu parametritzar regles de negoci per a l'assignació de leads segons diferents criteris.

GESTIÓ D'OPORTUNITATS

Tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o lead d'ofertes i pressupostos. A més, podreu comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.). 

ACCIONS O TASQUES COMERCIALS

Et permetrà crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.

REPORTING, PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT COMERCIAL

Podràs fer seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d´oportunitats, i altres, amb diferents nivells d´agregació d´informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

ALERTES

Seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

GESTIÓ DOCUMENTAL

La solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.

DISSENY RESPONSIVE

 Tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.

INTEGRACIÓ AMB DIVERSES PLATAFORMES

Disposaràs d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i les dades de tota la teva empresa.

bottom of page