top of page

Coaching

Què és el Coaching?

El coaching té com a objectiu acompanyar persones, equips de persones o empreses amb l'objectiu que aconsegueixin els seus reptes personals o professionals de forma més fàcil i efectiva. Per aconseguir-ho es potencien les persones o els equips al màxim de les seves capacitats, ajudant així a mobilitzar els recursos, tant interns com externs. També es transformen les barreres internes que dificultin o impedeixin que aquests reptes s'assoleixin i no permetin que les persones o els equips arribin a aconseguir el millor d'ells mateixos, tan particularment com en relació amb els altres.

Dit en altres paraules, es tracta de fer realitat l'imperatiu de Píndar:
“arriba a ser el que ets”.

Per aconseguir-ho, a GAM FEIM treballem tres grans eixos:

Hoja de banana

01

TENIR

Sombra en muro de hormigón

02

FER

Ondulaciones del agua

03

SER

TENIR clar que és el que vol aconseguir la persona o equip.
Aclarir l'objectiu general i els específics. Tenir clara una estratègia i dissenyar-la.

FER  coses. Fer passos en la direcció correcta cap a allò que s'ha aclarit anteriorment. Fer que les coses passin. Tenir un comportament proactiu i acabar elaborant un pla d'acció basat en objectius, temps i recursos.

SER  un mateix. La persona o l'equip no poden assolir els objectius debilitant-ne l'interior. Tots tenim creences, pors, barreres mentals o aspectes que ens impedeixen avançar o arribar a aconseguir allò que volem. Per tant, cal treure'ls a la llum i transformar-los. En cas contrari, la despesa en energia és molt més alta i els resultats són molt pobres.

Retrato de mujer sonriendo

PER A TU

Les persones estem sotmeses a canvis constants. T'ajudarem a evolucionar, créixer i transformar-te.

Espacio de coworking

Qualsevol negoci requereix noves maneres d'observar la realitat. T'ajudarem a ampliar la mirada i a descobrir eines per superar els obstacles.

PER A LA TEVA EMPRESA

Empresa de Marketing

PER AL TEU EQUIP

Les empreses estan formades per persones. T'ajudarem a fer dels teus treballadors els millors ambaixadors de la teva empresa.

PER A LA TEVA EMPRESA

Posem tot el nostre amor, el nostre coneixement i la nostra energia en facilitar a la persona, equip de persones o empresa que això sigui possible i s'aconsegueixin resultats. I ho fem tant de forma individual com grupal, tant personalment com professionalment, i tant de forma presencial o virtual, cosa que ens permet arribar a qualsevol persona o empresa, independentment de la seva ubicació geogràfica i de la seva disponibilitat horària.

bottom of page